spoed: 06-28472774 info@gemmare.nl

Onze visie

De visie van Gemmare

 

Gemmare betekent ‘knopvorming’; ontluiking van nieuw leven…

Met deze insteek en vanuit onze professionaliteit werken wij zeer klantgericht. Graag begeleiden wij het proces van een nieuw leven om dit om te zetten in een bijzondere en mooie ervaring. Ons streven is kwalitatief hoogwaardige zorg bieden aan iedereen. Wij willen ons profileren als een praktijk met kwalitatief hoogwaardige zorg waarbij aandacht onze kracht is. 

Hoe willen we dit laatste bereiken?

Verloskundige Nijverdal en Hellendoorn Uitgebreide individuele contacten (zowel tijdens de spreekuren als tijdens de bevalling)

Verloskundige Nijverdal en Hellendoorn De spreekuren klantvriendelijk te plannen (o.a avondspreekuren en veel aandacht en tijd tijdens de spreekuurconsulten)

Verloskundige Nijverdal en Hellendoorn Je wensen met betrekking tot de bevalling van tevoren bespreken tijdens een uitgebreide huisvisite. Tevens kun je je wensen in een geboorteplan zetten, zodat dit ook tijdens de bevalling snel te zien is

Verloskundige Nijverdal en Hellendoorn Het houden van voorlichtingsavonden in samenwerking met andere disciplines

Verloskundige Nijverdal en Hellendoorn Het aanbieden van alternatieve behandelingen wanneer daar behoefte aan bestaat

Ons standpunt is dat bij een normaal (“fysiologisch”) verlopende zwangerschap en bevalling de verloskundige de meest vanzelfsprekende zorgverlener is. Dit vanwege de bijzondere persoonlijke vertrouwensrelatie die vaak ontstaat tussen de vrouw, haar partner en de verloskundige.
Wij willen als verloskundige de zwangere vrouw en haar partner zodanig ondersteunen en medisch begeleiden dat zij positief terug kunnen kijken op het gehele proces van zwangerschap en bevalling. De zwangere optimale zorg verlenen door haar, daar waar mogelijk, de regie van het proces te geven. Dit laatste door de vrouw en haar partner centraal te stellen en aan hun wensen tegemoet te komen, indien medisch verantwoord.

Om de kwaliteit van onze medische zorg te kunnen waarborgen hebben wij o.a. een nauwe en goede samenwerking met de verschillende ziekenhuizen en met andere hulpverleners. Ook staan we ingeschreven bij het kwaliteitsregister van onze beroepsvereniging, de KNOV en blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door bij- en nascholingen en het bijhouden van de literatuur.
Ook nemen wij deel in het regionale screeningscentrum “Inzicht” in Almelo om zo de zorg met betrekking tot screening en echoscopie, kwalitatief goed, efficiënt en met snelle doorverwijzingen, te kunnen regelen. (www.inzichtalmelo.nl)

Contact

Praktijk Gemmare
Groen van Prinstererstraat 26
7442 MV Nijverdal

Molen “De Wippe”
Ommerweg 13A
7447 RA Hellendoorn

Telefoonnummer: 0548-616510

Spoed nummer: 06-28472774

Wanneer de verloskundige bellen?

 vroedvrouw Hellendoorn Wanneer je ongerust bent, twijfelt of  vragen hebt!

vroedvrouw Hellendoorn Bij bloed- of vruchtwaterverlies

vroedvrouw Hellendoorn Bij hoofdpijn, sterretjes zien, braken, pijn in bovenbuik of bovenrug

vroedvrouw Hellendoorn Bij minder bewegen van je kind dan  anders

vroedvrouw Hellendoorn Nog geen 37 weken zwanger en  buikpijn of rugpijn die komt en gaat

Gemmare

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Op deze manier blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen in de verloskunde. Ik ben als verloskundige geregistreerd in het BIG-register. Daarnaast sta ik ook vermeld  in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen.